Basutställningarna på Ålands sjöfartsmuseum

Basutställningarna på Ålands sjöfartsmuseum är uppdelade i olika teman; fyra huvudteman och fyra specialteman. De fyra huvudtemana är Segelsjöfart, Maskinsjöfart, Skeppsbyggnad och Sjösäkerhet. De fyra specialtemana är Maritima Mariehamn, Navigation, Kap Horn och Kuriosakabinettet.

Med utställningarna vill vi bjuda våra besökare en spännande resa genom den åländska sjöfartshistorien. Vi riktar oss till en bred publik men inom nästan alla teman finns delar som riktar sig till specialintresserade. Det finns också rikligt med aktivitetsstationer utplacerade i museet och de är utmärkta med blåa skyltar med texten "Rör och gör". Vår målsättning är att ett besök hos oss ska inspirera till samtal, samspel och nyfikenhet.

 


Välkomna på en spännande upptäcksfärd på Ålands sjöfartsmuseum!

SEPTEMBER-MAJ

ÖPPET DAGLIGEN 11:00 - 16:00

JUNI-AUGUSTI
öppet dagligen 10:00 - 17:00