Ångmaskinen

Trippelexpansionsångmaskinen byggdes av Plenty & Son Ltd i Newbury, England 1920 och har 250 hästkrafter. Maskinen kom först till Bristol, där den användes för manövrering av slussportarna i Bristolkanalen. Därefter satt den i den flytande pontonkranen Mammoth, som tjänstgjorde i bland annat Rotterdam och Oxelösund. Den sista arbetsplatsen var i en kran på Finnboda varv i Stockholm.

Ångmaskinen var i mycket dåligt skick när den införlivades i Sjöfartsmuseets samlingar. Efter ett par misslyckade renoveringsförsök drogs slutsatsen att det var omöjligt att få ångmaskinen tillräckligt väl upprustad för att den skulle få en plats i utställningen. I den elfte timmen kom en grupp entusiastiska och kunniga volontärer till Sjöfartsmuseets undsättning, de flesta av dem fartygsmaskinister. De tog sig an renoveringen, en uppgift värdig den grekiske halvguden Herkules, och tack vare dem kunde ångmaskinen bli en del av Sjöfartsmuseets basutställning. Maskinvolontärerna underhåller fortsättningsvis ångmaskinen och demonstrerar den regelbundet för museets besökare.

 Under sommarmånaderna är museets entusiastiska maskinister två gånger i veckan på plats och kör ångmaskinen. För specialintresserade grupper finns möjlighet att ordna demonstrationer också under vintern.

 


 Välkommen till Ålands sjöfartsmuseum!

 

SEPTEMBER-MAJ

ÖPPET DAGLIGEN 11:00 - 16:00

JUNI-AUGUSTI
öppet dagligen 10:00 - 17:00