Lundqvist Rederierna Ab

Tack vare Lundqvist Rederiernas engagemang kunde Sjöfartsmuseet förverkliga nedmonteringen, flytten och uppmonteringen av ångfartyget Dagmars salong. Salongen, som donerades till Sjöfartsmuseet av fru Agneta Lundqvist, är nu en del av museets nya utställning om den moderna sjöfarten på Åland.

Lundqvist Rederierna är ett familjeägt rederi med rötter långt tillbaka till allmoge- och bondeseglationens tid. Dessutom är det Ålands äldsta aktiva rederi.

Tack för ert stöd!

SEPTEMBER-MAJ

ÖPPET DAGLIGEN 11:00 - 16:00

JUNI-AUGUSTI
öppet dagligen 10:00 - 17:00