Ålands sjöfartsmuseums vision

Ålands sjöfartsmuseum ska vara ett museum i världsklass med en stark lokal förankring; ett museum som väcker engagemang och stolthet.

Ålands sjöfartsmuseums uppdrag

Ålands sjöfartsmuseum ska förvalta och förmedla Ålands maritima kulturarv och även uppmärksamma det maritima Ålands samtid och framtid. Museet ska arbeta för en ökad förståelse för det maritima Åland genom att:

·       bevara och utveckla samlingarna

·       förmedla kunskap om det materiella och immateriella maritima kulturarvet

·       uppmuntra till och bistå vid forskning som rör det maritima Åland

·       vara ett forum för maritima aktiviteter och aktörer

·       verka i olika lokala, regionala och internationella sammanhang

SEPTEMBER-MAJ

ÖPPET DAGLIGEN 11:00 - 16:00

JUNI-AUGUSTI
öppet dagligen 10:00 - 17:00