Ålands sjöfartsmuseum - en kort historik

Det var när sjökapten Carl Holmqvist på 1920-talet började samla nautiska föremål som den första grunden till Ålands sjöfartmuseum lades. Segelfartygens tid närmade sig sitt slut och det fanns många intressanta föremål att ta vara på. Holmqvist märkte snart att han inte klarade av uppgiften ensam och stiftade därför år 1935 en ideell förening som fick namnet Ålands Nautical Club. Föreningen fick som uppgift att grunda ett åländskt sjöfartsmuseum. Men kriget kom emellan och först år 1949 stod museibyggnaden färdig. Fem år senare, den 29 augusti 1954, öppnade museet för allmänheten. Museibyggnaden ritades av arkitekt Jonas Cedercreutz från Helsingfors.

Genom många bidrag från det åländska sjöfolket kunde museets samlingar växa. Den största insatsen gjorde skeppsredaren Gustaf Erikson, både med pengar och med föremål från sina många fartyg.

År 1986 donerade Ålands Nautical Club hela museet med föremål, arkiv, bibliotek och inventarier till den nybildande stiftelsen Ålands sjöfartsmuseum. Föreningen behöll fastigheten och fortsatte verksamheten som förut.

En tillbyggnad och omfattande renovering av den gamla museibyggnaden påbörjades hösten 2009. Det nya museet öppnade för allmänheten den 26 april 2012. Tillbyggnaden baserar sig på Esa Kangas och Johanna Vuorinens vinnande förslag i en arkitekttävling.

I mars 2015 övertog Stiftelsen Ålands sjöfartsmuseum driften av fyrmastbarken Pommern. Fartyget ägs av Mariehamns stad. 

Hösten 2015 prisades Stiftelsen Ålands sjöfartsmuseum för sitt arbete inom turismnäringen och fick ta emot Visit Ålands Turismpris. I maj 2016 utsågs Stiftelsen Ålands sjöfartsmuseum till Årets Museum i Finland av Finlands Museiförbund. 

SEPTEMBER-MAJ

ÖPPET DAGLIGEN 11:00 - 16:00

JUNI-AUGUSTI
öppet dagligen 10:00 - 17:00