Ålands sjöfartsmuseums styrelse 2016-2019

Jan Limnell, ordförande Ålands nautical club
Johan Dahlman Ålands nautical club
Allan Palmer Ålands nautical club
Thomas Fellman Ålands landskapsregering
Yvonne Thörnroos Ålands landskapsregering
Edvard Johansson Ålands landskapsregering
Gabriella Nordlund Ålands landskapsregering

SEPTEMBER-MAJ

ÖPPET DAGLIGEN 11:00 - 16:00

JUNI-AUGUSTI
öppet dagligen 10:00 - 17:00